Hvordan oppnå dine mål

oppnåmål

Noen ganger kan man ende opp med å se rundt seg og føle at alle gjør det så mye bedre enn seg selv, at alle får til det de ønsker og det helt uten problemer. Det finnes nemlig en løsning dersom du er en av de som har denne følelsen, det hele handler rett og slett bare om det å sette mål og bevege seg mot de. Derfor skal vi idag snakke litt om hvordan en kan oppnå sine mål på en bedre måte og kanskje også en enklere måte?

Finn ut av hva ditt mål er


Dette er det første steget en må ta, nemlig å sette et konkret mål om hva en ønsker å gjøre, utføre, lykkes med eller hva det måtte være. Her er det viktig at en finner ut av hva som er viktig for seg selv og deretter skal mål deles opp i to forskjellige grupper, nemlig en som er behov og en som er ønsker. Den førstnevnte er det en gjør for at livet og hverdagen skal være normal og en skal ha en sunn livsstil. Den sistnevnte er det som ikke er nødvendig men det som vil bringe lykke og glede i livet, men her er det likevel viktig å sette behovene sine før sine ønsker.

Målene en setter seg må gjerne få en konkret dato dersom det passer seg til det spesifike målet, som at huset skal males eller at en ønsker å få en dag på spa med venner. Dersom dine mål er ting som å bli sunnere eller å bli forfremmet på jobb kan ikke dette få noen spesifik dato, men gi gjerne deg selv tidsrommet dette skal oppnås innen. Ved å gjøre dette vil motivasjonen for å lykkes bli større og det blir et mer realistisk mål å forstå for både kropp og hjerne.

Noter utfordringer


Selv om visse forhåndsregler blir tatt, betyr ikke det at et mål kan oppnås helt uten problemer. Et problem eller et hinder kan dukke opp underveis og disse er det best å være klar over på forhånd, så skriv disse ned. Da kan du også begynne tankeprosessen om hvordan disse hindrene skal overkommes.

Underveis mot målet er det en god ide å notere seg fremgangen sin, enten dette gjøres daglig eller om det vil være ukentlige oppdateringer. Dette kan justeres ut fra hva slags mål du har satt deg og hva som passer best.